Riskin Erken Saptanması Komitesi


Mehmet İlhan DURUSOY Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Özüm SAÇAKLIOĞLU Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi